Niniejszy dokument powstał przy wsparciu finansowym Wspólnot Europejskich. Poglądy w nim wyrażone są poglądami firmy ZPH "ERMA" EKSPORT - IMPORT i dlatego też w żadnym wypadku nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko Wspólnot Europejskich.